Rörlig bild

Från Paloma lördag den 17 april. I Språkeriet. Ett spår från vår kommande skiva.

YouTube Preview Image

Leave a Reply