På spelhumör!

Väldigt hastigt bestämdes att tre av bandets medlemar skulle göra en akustisk minispelning på Stallyktans vårfest på påsksöndag.

En skakig iPhoneinspelning finns som kvarstående minne av första låten, himmelen.


Leave a Reply